Tis
5.12
17:24

PIF självständighetsfest i PIF-Center

Musik, mat och program.

Idrottshallen nu i full användning

 

Linjerna är klara

 

ULSD arrangerades i PIF-Center 15.1.2017

 

snart är golvet klart i idrottshallen

För tillfället jobbas det med att sätta mattan på plats i idrottshallen.

Nu är första reklamen på plats

 

Bästa vän av idrott och idrottskultur

Pargas Idrottsförening r.f. är en 102 årig allroundförening med ett medlemsantal som tillsammans med systerföreningen Pargas Knatteliga med god marginal överstiger 2 000 medlemmar. Flertalet utgör juniorer som erlägger en mycket måttlig deltagaravgift till någon av föreningens sju sektioner.

Antalet junioridrottare har nu vuxit sig så stort att bristen på inomhushallar i Pargas har blivit ett akut problem och ett direkt hinder för verksamheten. Då staden ör tillfället inte har resurser för dylika investeringar, har vi blivit tvungna att agera själva. Därför grundades fastighetsbolaget Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med uppgift att äga, förvalta och uthyra de inköpta industrihallarna på Norrbyåsen i Pargas. De tidigare industrihallarna byggs nu om till idrottshallar. Piffen (64 %) är tillsammans med Pargas Knatteliga (12,5 %) majoritetsägare i bolaget. Nordkalk Oyj som medfinansiär äger 19,5 % och Folke Lindström 4 %. Fastighetsbolagets egna kapital, aktiekapital och fria fonder, uppgår totalt till 396 000 euro.

För sina kapitalinsatser har föreningarna upptagit banklån som har garanterats till 80 % av Pargas stad. Fastighetsbolaget har erhållit 207 000 euro statsstöd för omändringsarbetena och 400 000 euro har bolaget beviljats bankfinansiering. Ännu finns det dock ett betydande finansieringsbehov för bl.a. fast utrustning och redskap. Vi hoppas kunna lösa frågan med bidrag och sponsorinsatser från fonder, stiftelser, företag och privatpersoner utan att behöva utöka låneupptagningen.

Totalbudgeten utgör ca 1,4 miljoner euro och med ordnad finansiering står hallarna färdiga inkommande årsskifte. Målsättningen är att vi skall kunna bereda mångsidiga möjligheter för idrottskultur, särskilt för ungdomar och till rimlig kostnad, samt därutöver även skapa förutsättningar att bredda möjligheter i staden också för andra kulturella ändamål.

Talkoinsatserna kommer, när projektet är klart, att överstiga 5 000 talkotimmar. Vi tackar redan nu våra duktiga talkojobbare som gjort ett otroligt arbete. Nu kan också Du vara med!

Vi vill nu vädja till alla vänner av idrott och idrottskultur i Pargas, både företag och privatpersoner, att ge ett bidrag till detta för hela Pargas så positiva projekt. Som man kan notera här i prospektet finns det många olika möjligheter att vara med.

Tack på förhand!

Folke Lindström
ordförande för
Pargas IF och PIF-Center Ab

#PIFCenter

 

  

   
  

 

    
 

 

      

       

        

   

      

     

   

     
 

      
 

        
 

WT-Kiinteistöt   Profit   Ska-Plan   Lindströms Plåtslageri

Jorma Winberg   Ravintola Kamu   Weber  MPT-Consulting

Pargas Rotary klubb  Väståbolands svenska församling 

Mammamiorna   Oy Parline Ab    El-Kronström

Palmgrén Consulting